KOULUILLE

Tältä sivulta löydät tietoa Growing Mind -tutkimukseen osallistumisesta.

Työskentelemme yhteistyössä koulujen, opettajien ja rehtoreiden kanssa tarkoituksenamme tukea nuorten oppimista ja myönteistä kehitystä ja etsiä uusia ja toimivia koulun kehittämisen ratkaisuja.

Kuusivuotisen tutkimuksen aikana oppilailta, vanhemmilta, opettajilta ja rehtoreilta kerätään erilaisia tutkimusaineistoja, joista tiedotetaan osalistujia ja joihin pyydetään aina erillinen lupa. Koulut osallistuvat tutkimuksiin eri tasoilla ja eri tavoin. Osa kouluista osallistuu 4. ja 7. luokkalaisten kyselylomakeaineiston keruuseen, osa pedagogisiin projekteihin ja osa taas koko koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Growing Mind

Yhteystiedot

Alta löydät tutkimuksen avainhenkilöiden yhteystiedot eriteltynä vastuualueittain. 

Blogi

Growing Mind: Young Inventors – Keksintömessut 20.5.2019

Kevään aikana pääkaupunkiseudun kouluissa ja päiväkodeissa on toteutettu keksintöprojekteja, joissa opettajat ja oppilaat ovat kokeilleet digitaalisen teknologian ja yhteisöllisten keksivien työtapojen mahdollisuuksia. Toiminta on osa […]

Kasvun ajattelutavan uudet sävyt

Ihmiset ovat taipuvaisia ajattelemaan älykkyydestään, lahjakkuudestaan tai persoonallisuudestaan kahdella tavalla. Toiset ajattelevat älykkyyden ja lahjakkuuden olevan muuttumattomia ja syntymässä saatuja ominaisuuksia. Toiset puolestaan uskovat näiden […]

Kohti keksimisen pedagogiikkaa

Miten suunnitella innostavia ilmiöpohjaisia kouluprojekteja? Miten yhdistää digitaalista ja perinteistä teknologiaa yhteisöllisen keksimisen pedagogiikkaan? Vähän teoriaa ja paljon yhdessä hoksaamista, kokeilemista ja ideointia oli ohjelmassa, […]

Lisää uutisia

Resurssit

Growing Mind -hankkeessa kouluille tarjotaan erilaisia resursseja koulun kehittämisen ja oppilaiden oppimisen tueksi.

Innokas.fi - Innokas-verkoston sivuilta löydät tietoa ja materiaaleja oppilaiden 2000-luvun taitojen tukemiseen ja teknologian luovaan käyttöön.

Tie Laaja-alaiseen Osaamiseen -arviointityökalu - Microsoftin Suomi100 lahja suomalaiselle koululle

INNOKOMP-hankkeessa kehittellään erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja. Hankkeen sivustolta löytyy koulutusmateriaaleja aiheeseen liittyen.

INNOKOMP- Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina.

Suomen muotoilukasvatusseuran sivustolla on ladattavissa opetusmateriaaleja, kuten projektin suunnittelupohja, tuntisuunnitelma-esimerkkejä ja keksimiskone.

MUTKU - Muotoilukasvatusta peruskouluun.

Opinkirjo kehittämiskeskus tarjoaa ladattavia materiaaleja opettajan työn tueksi.

Opinkirjo - Muotoilukasvatus.