KOULUILLE

Tältä sivulta löydät tietoa Growing Mind -tutkimukseen osallistumisesta.

Työskentelemme yhteistyössä koulujen, opettajien ja rehtoreiden kanssa tarkoituksenamme tukea nuorten oppimista ja myönteistä kehitystä ja etsiä uusia ja toimivia koulun kehittämisen ratkaisuja.

Kuusivuotisen tutkimuksen aikana oppilailta, vanhemmilta, opettajilta ja rehtoreilta kerätään erilaisia tutkimusaineistoja, joista tiedotetaan osalistujia ja joihin pyydetään aina erillinen lupa. Koulut osallistuvat tutkimuksiin eri tasoilla ja eri tavoin. Osa kouluista osallistuu 4. ja 7. luokkalaisten kyselylomakeaineiston keruuseen, osa pedagogisiin projekteihin ja osa taas koko koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Growing Mind

Yhteystiedot

Alta löydät tutkimuksen avainhenkilöiden yhteystiedot eriteltynä vastuualueittain. 

Blogi

”Koulussa on tylsää”, ajattelevat nuoret – miten se ratkaistaan?

Suomalaisten oppilaiden akateemiset saavutukset ovat kansainvälisissä vertailuissa huippuluokkaa, kun taas oppimiseen sitoutuminen ja innostuneisuus ovat huolestuttavan alhaisella tasolla. Aikaisempien tutkimusten mukaan sosiaalinen tunnustus ja osallistumisen […]

Nuoret keksijät esillä

”Tämä idea lähti siitä, että pimeällä liikkuessa kompastuu helposti”, kertoivat yllä olevassa kuvassa nähtävän Valaisevan tohvelin keksineet koululaiset. Innostunut puheensorina täytti Tiedekulman, kun kevään aikana […]

Keksintöpedagogiikka kouluissa

Keksintöpedagogiikan projekteihin on lukuvuonna 2018–2019 osallistunut noin kymmenen koulua ja yksi päiväkoti. Alla Ressun ja Torpparinmäen peruskoulujen opettajat kertovat kuulumisia keksintöprojektien keskeltä. Älyä arkeen -keksintöjä […]

Lisää uutisia

Resurssit

Growing Mind -hankkeessa kouluille tarjotaan erilaisia resursseja koulun kehittämisen ja oppilaiden oppimisen tueksi.

Innokas.fi - Innokas-verkoston sivuilta löydät tietoa ja materiaaleja oppilaiden 2000-luvun taitojen tukemiseen ja teknologian luovaan käyttöön.

Tie Laaja-alaiseen Osaamiseen -arviointityökalu - Microsoftin Suomi100 lahja suomalaiselle koululle

INNOKOMP-hankkeessa kehittellään erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja. Hankkeen sivustolta löytyy koulutusmateriaaleja aiheeseen liittyen.

INNOKOMP- Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina.

Suomen muotoilukasvatusseuran sivustolla on ladattavissa opetusmateriaaleja, kuten projektin suunnittelupohja, tuntisuunnitelma-esimerkkejä ja keksimiskone.

MUTKU - Muotoilukasvatusta peruskouluun.

Opinkirjo kehittämiskeskus tarjoaa ladattavia materiaaleja opettajan työn tueksi.

Opinkirjo - Muotoilukasvatus.