GROWING MIND Research Hub

The Growing Mind research hub brings together research projects within education and psychology. Here you can find the latest developments in supporting student’s learning and school development in the digital era.

The ongoing projects in the Growing Mind Research Hub are: Growing Mind, Bridging the Gaps, Co4Lab, Innokas, PIRE and FinEdu.

Our Current Projects

Educational transformations for facilitating sustainable personal, social, and institutional renewal in the digital age.

GROWING MIND

Affective, cognitive, and social consequences of digital revolution for youth development and education.

BRIDGING THE GAPS

To develop and execute an intervention for Social, Emotional and Health Learning (SEH) in the participating EU countries.

LEARNING2BE

To study the educational transitions and choices, along with factors associated with them, that young people face after compulsory comprehensive education.

FINEDU

Crafting optimal learning in science environments in Finland and USA.

PIRE

READ THE LATEST NEWS ON WHAT'S HAPPENING IN OUR RESEARCH NETWORK!

Latest News

Vaikuttavaa tutkimusta: Oikeus oppia uutta luovaa teknologiaa!

Growing Mind –tutkimushankkeessa on julkaistu ensimmäiset politiikkasuositukset. 12.8. julkaistut politiikkasuositukset käsittelevät oppilaan tulevaisuuden taitoja ja oikeutta oppia uutta luovaa teknologiaa sekä opettajien jatkuvan oppimisen merkitystä […]

Lapset ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä!

Osana Growing Mind –hanketta kehitetään ja tutkitaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa lasten ja nuorten innovointi-ja teknologiaosaamisen kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkaen. Tutkimus-käytäntökumppanuudessa kehitetty innovaatiokasvatus […]

Julkaisu: peruskoululaisten sosiodigitaalinen osallistuminen

Oppimisympäristöt muuttuvat nopeasti ja digitaalinen murros näkyy sekä koulussa tapahtuvassa oppimisessa, että koulun ulkopuolisissa konteksteissa kuten kotona, harrastuksissa ja muissa vertaisryhmissä tapahtuvassa oppimisessa. Jotta ymmärrämme […]

See all our news