GROWING MIND AIVOTUTKIMUS

GROWING MIND AIVOTUTKIMUS

Mistä on kyse?

Tarkastelemme aivotutkimuksessamme sitä, miten eri teknologiat muovaavat ja vaikuttavat mieleen ja aivoihin. Yhtäältä etsitään teknologian positiivisia vaikutuksia, jotka liittyvät oppimiseen, luovaan osallistumiseen ja kognitiivisiin taitoihin. Toisaalta tarkastellaan myös teknologiankäytön mahdollisia riskejä, kuten intensiivisen käytön ja jatkuvien keskeytysten yhteyttä tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen hälyisissä ympäristöissä. Aiemmissa tutkimuksissamme on esimerkiksi havaittu, että pelaaminen parantaa suoriutumista työmuistitehtävässä ja näkyy myös erilaisina aivoaktivaatioina tämän tehtävän suorituksen aikana. Toisessa tutkimuksessamme taas tutkittiin multitaskausta, jonka huomattiin olevan yhteydessä suureempaan häiriintyvyyteen tarkkaavaisuutta vaativien tehtävien aikana. Tässä tutkimuksessa tutkimme näitä kysymyksiä koeasetelmissa, joissa osallistujien aivotoimintaa kuvataan toiminnallisella magneettikuvantamisella (fMRI) samalla, kun he suorittavat erilaisia tehtäviä.

Osallistujat valitaan oppilaiden täyttämien pitkittäiskyselyjen perusteella, minkä jälkeen heitä pyydetään ottamaan osaa aivotutkimukseemme. Aivotoiminnan mittaukset tehdään Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä osallistujille sopivaan aikaan ja niihin on hyvä varata kokonaisuudessaan noin 2.5-3 tuntia. Toiminnallinen magneettikuvantaminen on osallistujalle täysin turvallinen menetelmä, kunhan noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä osallistujien poissulkukriteerejä ja pidetään huolta kuulonsuojauksesta. Poissulkukriteereihin lukeutuu esimerkiksi se, että osallistujalla ei saa olla kehossaan metallia, kuten hammasrautoja – kaikki poissulkukriteerit käydään oppilaan ja huoltajan kanssa huolellisesti läpi jo rekrytointivaiheessa.

Oheisesta salasanasuojatusta tiedostosta voitte halutessanne tutustua tutkimustiedotteeseemme, suostumuslomakkeisiimme, sekä aivokuvantamiskeskuksen turvakyselyyn (salasana on toimitettu rekrytointikirjeen yhteydessä).

Tutkimuksemme vastuullinen tutkija on Helsingin yliopiston psykologian professori Kimmo Alho ja tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa psykologian ja logopedian osastolla. Lisätietoja tutkimuksestamme voi tiedustella tohtorikoulutettava Artturi Yliseltä (artturi.ylinen@helsinki.fi).

Tietosuojasta

Tutkimuksellamme on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS:n) eetisen toimikunnan hyväksyntä ja otamme tietosuojan tutkimuksessamme hyvin vakavasti. Noudatamme kaikissa tutkimuksemme vaiheissa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Kaikki kysely- ja aivotutkimuksen aineistot käsitellään ja julkaistaan nimettöminä. Tutkimusta varten kaikille osallistujille annetaan ns. koehenkilötunnus, jonka avulla kaikki aineistot pidetään erillään henkilötiedoista jo analyysivaiheessa siten, että osallistujat eivät ole niistä tunnistettavissa. Fyysisiä aineistoja, kuten paperilomakkeita, säilytetään Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osastolla lukituissa kaapeissa, kun taas digitaaliset aivotutkimus- ja muut aineistot säilötään Helsingin yliopiston suojatussa UMPIO-tietokannassa ja salasanasuojatuilla levyillä. Lisää tietoa Kasvava mieli/Growing mind -hankkeen tietosuojasta voi lukea tietosuojailmoituksestamme.