Tutkimus-käytäntö kumppanuus in action!

Syyskuussa 2019 Growing Mind tutkimuskoulujen opettajat ja rehtorit kokoontuvat hankkeen tutkijoiden kanssa yhteiseen seminaariin. Seminaarissa esitellään alustavia Growing Mind-hankkeen tuloksia ja vahvistetaan tutkimus-käytäntö kumppanuutta osallistavia ideointimenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on sekä hankkeeseen osallistuvien koulujen kehittämistoimintaa tukevien mallien vahvistaminen että hankkeen alustavien tulosten ja koulujen tarpeiden pohjalta nousevien uusien tutkimus-käytäntökumppanuutta tukevien toimintatapojen ideoiminen.

Lisätietoja Growing Mind -hankkeen koordinaattori Laura Salolta (laura.salo(at)helsinki.fi)