Lapset ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä!

Osana Growing Mind –hanketta kehitetään ja tutkitaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja valtakunnallisen Innokas-verkoston kanssa lasten ja nuorten innovointi-ja teknologiaosaamisen kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkaen. Tutkimus-käytäntökumppanuudessa kehitetty innovaatiokasvatus ja keksintöpedagogiikka mahdollistavat lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen tuomalla lasten ja nuorten ideat, ajatukset ja osaamiseen esiin. He luovat itse kestävää tulevaisuutta omien keksintöjensä avulla samalla teknologiasta oppien ja teknologiaa hyödyntäen!

Growing Mind -hankkeen yhteistyö koulujen kanssa ja alustavat tutkimustulokset osoittavat, että innovaatiokasvatusta tukevaa keksintöpedagogiikka toteutetaan useiden kehittäjäopettajien toimesta eri puolella Suomea, mutta osana jokaisen oppilaan arjen koulutyötä se ei vielä ole. Tulokset osoittavat myös, että olennaisessa roolissa keksintöjen toteuttamisessa olevia uutta luovia teknologiataitoja kuten ohjelmointia ja ohjelmoinnin ja robotiikan soveltamista omien keksintöjen toteuttamisessa harjoitellaan kouluissa vielä vähän. Growing Mind -hanke vastaa tähän haasteeseen yhteistyössä Innokas-verkoston kanssa kehittämällä ja tutkimalla opettajien ja oppilaiden innovaatio- ja teknologiaosaamista ja ennen kaikkea hyödyntämällä tutkimustietoa keksintöpedagogiikan edelleen kehittämisessä ja osaamisen levittämisessä eri puolilla Suomea.

Tutkijoiden ja opettajien yhteistyönä on syntynyt Keksimisen pedagogiikka- kirja, joka kokoaa yhteen sekä tutkittua että käytännön tietoa innovaatiokasvatuksesta ja keksintöprosesseista ja niiden toteuttamisesta koulussa. Kirja antaa kattavan yleiskuvan ja tukee sekä opettajia ja opettajaksi opiskelevia ohjaamaan oppilaita todenmukaisten ja mielekkäiden ongelmien ratkaisemisessa keksintöpedagogiikan menetelmien avulla osana koulun arjen toimintaa. Parhaillaan suunnitellaan kansainväliselle yleisölle suunnattua versiota kirjasta.

Työstössä on myös politiikkasuositukset sekä uutta luovien teknologioiden ja innovaatio-osaamisen vahvistamisesta että opettajien digipedagogisen osaamisen tilasta ja jatkuvan osaamisen kehittämisen tarpeista ja tavoista. Politiikkasuositukset julkaistaan elokuussa koulujen alkaessa 9.8. alkavalla viikolla.

Kevään 2021 aikana työstettyihin oppilaiden keksintöihin pääset tutustumaan 12.5. klo 10-14.30 etänä järjestettävässä Innokas2021 ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksen loppuhuipennuksessa. Lue lisää turnaustapahtumasta, sen ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Growing Mind-terveisin,

Tiina Korhonen, yliopistonlehtori, Innokas-verkoston johtaja, hankkeen projektipäällikkö ja tutkija

Laura Salo, Innokas-verkoston projektipäällikkö, Growing Mind -hankkeen koordinointi

***

Lue lisää keksintöpedagogiikasta, tapahtumista ja tutkimustuloksista: