Kännykät muuttivat nuorten ­elämän. Silta tulevaisuuteen -hanke tutkii digitalisaation vaikutuksia

“Digitalisaatio tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, sitä ei pidä Salmela-Aron mielestä nähdä vain uhkana. Sosiaalinen media mahdollistaa uudenlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, uudenlaista oppimista, ja tarjoaa nuorille uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja ja avaa mahdollisuuksia verkostojen laajentamiselle.”

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/08/tiedote-2017-08-29-11-18-30-092658