Uutta luova opettajankoulutus mukana Team Finlandin Namibian vierailulla 28.10.–31.10.

 

Suomen suurlähetystö Windhoekissa. Ryhmäkuva niin kutsutulta ”Sundowner” -vastaanotolta, jossa ihailtiin auringonlaskua, seurusteltiin ja verkostoiduttiin.

Uutta luova opettajankoulutus – Phenomenal Teacher Education -projektin edustajana (Helsingin yliopisto) tohtorikoulutettava Heidi Lammassaari osallistui Team Finlandin Namibian vierailuun opettajankoulutuksen edustajana. Uutta luova opettajankoulutus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kärkihanketta. Vierailulla käytiin keskusteluja muun muassa opettajankoulutuksen tärkeydestä sekä opettajien merkityksestä tulevaisuuden osaamisen takaamiseksi. Namibia ja Suomi ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä keskenään. Vierailu herätti taas uusia avauksia ja ideoita koskien maiden yhteistyötä tulevaisuuden koulutuksen parissa. Namibian paikallislehti The Namibian uutisoikin jo toteutuneesta yhteistyöstä sekä siitä, että suomalainen koulutusjärjestelmä on yksi maailman parhaista: ”Kaikki opettajat ovat erittäin päteviä – päiväkodeista korkea-asteelle.”

Tapaaminen National Council for Higher Educationissa (NCHE), jossa keskusteltiin mm. Namibian korkeakoulujärjestelmästä ja sen kehittämisestä.

Kolmipäiväinen vierailu oli täynnä mielenkiintoisia tapaamisia ja seminaareja. Matkan aikana tavattiin useita namibialaisten yliopistojen edustajia sekä muita tärkeitä henkilöitä, kuten Namibian korkeakouluasteesta vastaava opetusministeri Dr. Idah Kandjii-Murangi sekä National Council for Higher Educationin edustajia (NCHE). Tapaamisten lomaan mahtui myös World Ideas -seminaari, jossa nousi jälleen esiin Suomen ja Namibian välinen yhteistyö sekä sen merkitys. Esimerkiksi tällä hetkellä Turun yliopistossa opiskelee 24 namibialaista kasvatustieteen opiskelijaa. Lisäksi seminaarissa suomalaisten yritysten edustajat saivat mahdollisuuden esitellä innovaatioitaan namibialaisille kollegoilleen.

Suomen suurlähetystö Windhoekissa.

Uutta luova opettajankoulutus -hanke herätti runsaasti kiinnostusta ja seuraavana askeleena pohditaankin mahdollisia tulevia yhteistyön muotoja.