Uutta luova opettajankoulutus –hankkeen digiloikkarahalla kurssivideotuotanto käyntiin

Uutta luova opettajankoulutus – Sulautuvat oppimisympäristöt -hankkeessa kehitetään kasvatuspsykologista tutkimusta hyödyntäen opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen 5 opintopisteen opintokokonaisuus “Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöisten projektien toteuttaminen”, jonka avulla tulevat ja nykyiset opettajat oppivat paitsi hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä, myös rakentamaan niitä itse.

Hankkeen kevään 2018 digiloikkamääräraha käytetään kurssin materiaalipankin kokoamiseen. Kuvaamme ja tuotamme ammattilaisten avustuksella eri tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa videoklippejä, joita käytetään opetusmateriaalina kurssin virtuaalisessa oppimisympäristössä. Videoilla oppiaineiden asiantuntijoilla, opettajankouluttajilla ja hankkeen yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus tuoda esiin omaa erityisosaamistaan kurssilla luotavia ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia varten. Yhdessä tuottamamme materiaali toimii oppimisen ja opiskelun innostavana tukena niin, että varsinaisissa opetustilanteissa voidaan ensisijaisesti keskittyä arvokkaaseen, oppimiselle lisäarvoa tuottavaan kasvokkaiseen vuorovaikutukseen.

Digiloikka-blogin alkuperäisen kirjoituksen aiheesta löydät täältä.

One thought on “Uutta luova opettajankoulutus –hankkeen digiloikkarahalla kurssivideotuotanto käyntiin

Comments are closed.